info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.09.23, godz. 09:28
kontakt
ABPL
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 1 049 911,00 1 569 402,00
49,5%
1 042 374,00
-33,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 8 438,00 10 848,00
28,6%
7 821,00
-27,9%
Zysk (strata) brutto 6 651,00 22 870,00
243,9%
6 287,00
-72,5%
Zysk (strata) netto 5 636,00 21 008,00
272,7%
4 760,00
-77,3%
Amortyzacja 1 049,00 1 040,00
-0,9%
1 015,00
-2,4%
Aktywa 1 480 424,00 1 572 772,00
6,2%
1 446 366,00
-8,0%
Kapitał własny 542 534,00 562 414,00
3,7%
566 949,00
0,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 33,52 34,74
3,7%
35,02
0,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,35 1,30
273,0%
0,29
-77,3%