info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.12.04, godz. 12:34
kontakt
5THAVENUE
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -401,00 -636,00
---
303,00
---
Zysk (strata) brutto -1 405,00 1 792,00
---
-437,00
---
Zysk (strata) netto -1 473,00 1 981,00
---
-509,00
---
Amortyzacja 177,00 0,00
---
40,00
---
Aktywa 24 204,00 27 406,00
13,2%
31 224,00
13,9%
Kapitał własny 15 580,00 17 561,00
12,7%
17 052,00
-2,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,82 0,92
12,7%
0,90
-2,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,08 0,10
---
-0,03
---