info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.06.15, godz. 13:29
kontakt
11BIT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-302023-12-312024-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 10 012,00 9 505,00
-5,1%
17 992,00
89,3%
15 326,00
-14,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1 256,00 -2 302,00
---
9 265,00
---
-1 031,00
---
Zysk (strata) brutto 1 909,00 -3 104,00
---
-1 955,00
---
-1 132,00
---
Zysk (strata) netto 1 547,00 -2 662,00
---
-825,00
---
-1 606,00
---
Amortyzacja 1 191,00 1 021,00
-14,3%
839,00
-17,8%
912,00
8,7%
Aktywa 266 042,00 264 147,00
-0,7%
258 328,00
-2,2%
265 151,00
2,6%
Kapitał własny 233 791,00 231 721,00
-0,9%
227 065,00
-2,0%
227 551,00
0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 96,72 95,86
-0,9%
93,94
-2,0%
94,14
0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,64 -1,10
---
-0,34
---
-0,66
---