info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.26, godz. 05:10
kontakt
01CYBATON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 604,00 152,00
-74,8%
475,00
212,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 427,00 58,00
-86,4%
411,00
608,6%
Zysk (strata) brutto 436,00 58,00
-86,7%
411,00
608,6%
Zysk (strata) netto 436,00 58,00
-86,7%
411,00
608,6%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 38 564,00 52 197,00
35,4%
39 374,00
-24,6%
Kapitał własny 37 777,00 50 021,00
32,4%
38 246,00
-23,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,31 8,36
32,4%
6,39
-23,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,01
-86,3%
0,07
590,0%