info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.15, godz. 16:32
kontakt
ASBIS
Roczne nieskonsolidowane
 2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 750 886,00 1 072 522,00
42,8%
1 625 197,00
51,5%
1 449 084,00
-10,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 484,00 1 715,00
-68,7%
12 445,00
625,7%
10 037,00
-19,3%
Zysk (strata) brutto 4 216,00 2 687,00
-36,3%
16 824,00
526,1%
5 806,00
-65,5%
Zysk (strata) netto 3 730,00 2 070,00
-44,5%
15 158,00
632,3%
4 808,00
-68,3%
Amortyzacja 830,00 930,00
12,0%
1 235,00
32,8%
1 524,00
23,4%
Aktywa 194 377,00 262 900,00
35,3%
299 943,00
14,1%
411 054,00
37,0%
Kapitał własny 53 535,00 53 940,00
0,8%
62 993,00
16,8%
61 577,00
-2,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,96 0,97
0,7%
1,14
16,8%
1,11
-2,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,07 0,04
-44,8%
0,27
637,8%
0,09
-68,1%