info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2023.10.04, godz. 02:07
kontakt
ASBIS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2022-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 0,00
Zysk (strata) brutto 0,00
Zysk (strata) netto 0,00
Amortyzacja 0,00
Aktywa 549 275,00
Kapitał własny 152 237,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,74
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00