info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.17, godz. 10:24
kontakt
ENERGOINS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 2 602,00 5 215,00
100,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 233,00 -897,00
---
Zysk (strata) brutto -315,00 -1 081,00
---
Zysk (strata) netto -315,00 -1 081,00
---
Amortyzacja 894,00 664,00
-25,7%
Aktywa 65 867,00 63 739,00
-3,2%
Kapitał własny 43 660,00 42 553,00
-2,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,43 2,36
-2,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,06
---