info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.11.14, godz. 13:56
kontakt
ENERGOINS
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 20 097,00 14 775,00
-26,5%
6 758,00
-54,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 162,00 993,00
---
-299,00
---
Zysk (strata) brutto -2 144,00 494,00
---
722,00
46,2%
Zysk (strata) netto -2 113,00 494,00
---
722,00
46,2%
Amortyzacja 971,00 965,00
-0,6%
974,00
0,9%
Aktywa 91 820,00 83 266,00
-9,3%
78 727,00
-5,5%
Kapitał własny 48 062,00 48 556,00
1,0%
49 282,00
1,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,67 2,70
1,0%
2,74
1,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,12 0,03
---
0,04
48,1%