info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.12.03, godz. 16:51
kontakt
ORZBIALY
Półroczne skonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 338 103,00 305 071,00
-9,8%
237 271,00
-22,2%
311 916,00
31,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 15 859,00 7 929,00
-50,0%
13 642,00
72,1%
37 913,00
177,9%
Zysk (strata) brutto 15 979,00 7 044,00
-55,9%
14 863,00
111,0%
37 943,00
155,3%
Zysk (strata) netto 12 445,00 5 844,00
-53,0%
11 863,00
103,0%
30 314,00
155,5%
Amortyzacja 4 614,00 4 993,00
8,2%
5 271,00
5,6%
4 559,00
-13,5%
Aktywa 364 406,00 364 198,00
-0,1%
369 616,00
1,5%
438 877,00
18,7%
Kapitał własny 249 321,00 264 226,00
6,0%
286 870,00
8,6%
347 069,00
21,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 14,97 15,87
6,0%
17,23
8,6%
20,84
21,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,75 0,35
-53,0%
0,71
102,8%
1,82
155,8%