info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.27, godz. 16:13
kontakt
IZOLACJA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 9 013,00 4 708,00
-47,8%
5 246,00
11,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 420,00 -62,00
---
-212,00
---
Zysk (strata) brutto 1 410,00 -61,00
---
-199,00
---
Zysk (strata) netto 1 138,00 -46,00
---
-199,00
---
Amortyzacja 70,00 73,00
4,3%
74,00
1,4%
Aktywa 20 271,00 18 361,00
-9,4%
20 568,00
12,0%
Kapitał własny 13 651,00 13 605,00
-0,3%
13 406,00
-1,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,59 3,58
-0,3%
3,53
-1,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,30 -0,01
---
-0,05
---