info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.17, godz. 00:30
kontakt
IZOLACJA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 7 884,00 9 013,00
14,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 089,00 1 420,00
30,4%
Zysk (strata) brutto 1 090,00 1 410,00
29,4%
Zysk (strata) netto 917,00 1 138,00
24,1%
Amortyzacja 72,00 70,00
-2,8%
Aktywa 19 303,00 20 271,00
5,0%
Kapitał własny 12 514,00 13 651,00
9,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,29 3,59
9,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,24 0,30
24,1%