info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.28, godz. 15:03
kontakt
IZOLACJA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 5 242,00 8 288,00
58,1%
9 193,00
10,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -161,00 585,00
---
653,00
11,6%
Zysk (strata) brutto -195,00 556,00
---
626,00
12,6%
Zysk (strata) netto -195,00 418,00
---
516,00
23,4%
Amortyzacja 78,00 78,00
0,0%
83,00
6,4%
Aktywa 18 320,00 19 585,00
6,9%
18 550,00
-5,3%
Kapitał własny 11 060,00 11 477,00
3,8%
11 992,00
4,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,91 3,02
3,7%
3,16
4,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,05 0,11
---
0,14
23,6%