info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.28, godz. 16:26
kontakt
IZOLACJA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 9 193,00 4 958,00
-46,1%
4 721,00
-4,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 653,00 -29,00
---
-329,00
---
Zysk (strata) brutto 626,00 -46,00
---
-345,00
---
Zysk (strata) netto 516,00 -50,00
---
-345,00
---
Amortyzacja 83,00 75,00
-9,6%
76,00
1,3%
Aktywa 18 550,00 16 668,00
-10,1%
16 356,00
-1,9%
Kapitał własny 11 992,00 11 942,00
-0,4%
11 597,00
-2,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,16 3,14
-0,4%
3,05
-2,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,14 -0,01
---
-0,09
---