info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.29, godz. 17:15
kontakt
QUANTUM
Kwartalne skonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 8 545,00 8 935,00
4,6%
8 847,00
-1,0%
8 648,00
-2,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 728,00 614,00
-15,7%
1 629,00
165,3%
1 740,00
6,8%
Zysk (strata) brutto 647,00 501,00
-22,6%
1 884,00
276,0%
1 608,00
-14,6%
Zysk (strata) netto 1 017,00 407,00
-60,0%
1 568,00
285,3%
1 122,00
-28,4%
Amortyzacja 161,00 157,00
-2,5%
158,00
0,6%
157,00
-0,6%
Aktywa 18 705,00 18 416,00
-1,5%
22 179,00
20,4%
22 176,00
-0,0%
Kapitał własny 12 831,00 13 376,00
4,2%
14 351,00
7,3%
16 113,00
12,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,76 10,17
4,3%
10,91
7,3%
12,25
12,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,77 0,31
-59,9%
1,19
284,8%
0,85
-28,5%