info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.29, godz. 16:25
kontakt
QUANTUM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 288,00 324,00
12,5%
569,00
75,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 20,00 -5,00
---
54,00
---
Zysk (strata) brutto 39,00 2 648,00
6 689,7%
68,00
-97,4%
Zysk (strata) netto 35,00 2 649,00
7 468,6%
37,00
-98,6%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 12 398,00 14 042,00
13,3%
13 527,00
-3,7%
Kapitał własny 12 193,00 13 067,00
7,2%
13 104,00
0,3%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,27 9,94
7,2%
9,97
0,3%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 2,02
7 363,0%
0,03
-98,6%