info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.04, godz. 06:31
kontakt
QUANTUM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 314,00 339,00
8,0%
522,00
54,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -1,00 140,00
---
28,00
-80,0%
Zysk (strata) brutto 2,00 153,00
7 550,0%
1 697,00
1 009,2%
Zysk (strata) netto -16,00 155,00
---
1 673,00
979,4%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 11 559,00 11 526,00
-0,3%
12 334,00
7,0%
Kapitał własny 11 342,00 10 403,00
-8,3%
12 076,00
16,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,63 7,91
-8,3%
9,18
16,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,12
---
1,27
978,0%