info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.12.04, godz. 12:51
kontakt
MERA
Roczne skonsolidowane
 2016-12-312017-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 46 574,00 40 513,00
-13,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 903,00 2 663,00
-45,7%
Zysk (strata) brutto 1 650,00 1 815,00
10,0%
Zysk (strata) netto 1 168,00 1 321,00
13,1%
Amortyzacja 2 490,00 2 608,00
4,7%
Aktywa 111 553,00 116 349,00
4,3%
Kapitał własny 50 989,00 54 481,00
6,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,05 5,40
6,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,13
12,9%