info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.11.24, godz. 02:12
kontakt
MERA
Półroczne skonsolidowane
 2017-06-302018-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 20 563,00 18 905,00
-8,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 330,00 2 218,00
-4,8%
Zysk (strata) brutto 1 382,00 1 546,00
11,9%
Zysk (strata) netto 1 132,00 1 247,00
10,2%
Amortyzacja 1 069,00 1 326,00
24,0%
Aktywa 113 631,00 118 577,00
4,4%
Kapitał własny 57 728,00 61 892,00
7,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,72 6,13
7,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,11 0,12
10,7%