info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.07.05, godz. 05:42
kontakt
MERA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 3 761,00 3 658,00
-2,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 379,00 -764,00
---
Zysk (strata) brutto 4,00 356,00
8 800,0%
Zysk (strata) netto 1,00 48,00
4 700,0%
Amortyzacja 409,00 398,00
-2,7%
Aktywa 73 566,00 71 404,00
-2,9%
Kapitał własny 43 896,00 43 944,00
0,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,35 4,35
0,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---