info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.27, godz. 06:45
kontakt
SILVANO
Półroczne skonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 33 533,00 30 264,00
-9,7%
17 731,00
-41,4%
23 225,00
31,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 11 020,00 7 061,00
-35,9%
3 983,00
-43,6%
7 941,00
99,4%
Zysk (strata) brutto 10 831,00 9 311,00
-14,0%
1 193,00
-87,2%
8 784,00
636,3%
Zysk (strata) netto 7 657,00 6 922,00
-9,6%
745,00
-89,2%
6 031,00
709,5%
Amortyzacja 790,00 1 728,00
118,7%
1 948,00
12,7%
1 592,00
-18,3%
Aktywa 51 090,00 50 240,00
-1,7%
42 916,00
-14,6%
49 446,00
15,2%
Kapitał własny 30 756,00 26 991,00
-12,2%
24 672,00
-8,6%
30 497,00
23,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,55 0,75
35,4%
0,68
-8,7%
0,85
23,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,14 0,19
39,1%
0,02
-89,1%
0,17
700,0%