info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.12.01, godz. 09:54
kontakt
GROCLIN
Roczne skonsolidowane
 2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 260 752,00 222 675,00
-14,6%
174 077,00
-21,8%
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 631,00 -51 904,00
---
2 477,00
---
-6 015,00
---
Zysk (strata) brutto 4 413,00 -50 877,00
---
21 574,00
---
-6 190,00
---
Zysk (strata) netto 1 364,00 -83 979,00
---
-25 614,00
---
-23 279,00
---
Amortyzacja 13 487,00 16 515,00
22,5%
21 105,00
27,8%
5 693,00
-73,0%
Aktywa 295 860,00 206 425,00
-30,2%
90 203,00
-56,3%
37 621,00
-58,3%
Kapitał własny 127 133,00 28 330,00
-77,7%
33 915,00
19,7%
12 953,00
-61,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,98 2,45
-77,7%
2,93
19,7%
1,12
-61,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,12 -7,25
---
-2,21
---
-2,01
---