info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.10.23, godz. 16:42
kontakt
GROCLIN
Półroczne skonsolidowane
 2018-06-302019-06-302020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 106 568,00 81 634,00
-23,4%
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 6 006,00 629,00
-89,5%
-2 002,00
---
Zysk (strata) brutto 3 529,00 345,00
-90,2%
-2 162,00
---
Zysk (strata) netto 422,00 43,00
-89,8%
-545,00
---
Amortyzacja 5 992,00 3 073,00
-48,7%
1 016,00
-66,9%
Aktywa 196 426,00 74 630,00
-62,0%
32 753,00
-56,1%
Kapitał własny 30 791,00 34 902,00
13,4%
11 609,00
-66,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,66 3,02
13,4%
1,00
-66,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,00
-88,9%
-0,05
---