info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.06, godz. 20:51
kontakt
GROCLIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 16 370,00 -85 109,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 474,00 -7 807,00
---
Zysk (strata) brutto -2 270,00 -5 814,00
---
Zysk (strata) netto -2 161,00 -22 263,00
---
Amortyzacja 721,00 957,00
32,7%
Aktywa 142 180,00 118 545,00
-16,6%
Kapitał własny 26 683,00 4 401,00
-83,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,30 0,38
-83,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,19 -1,92
---