info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.29, godz. 09:00
kontakt
S4E
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 33 409,00 41 768,00
25,0%
39 760,00
-4,8%
19 022,00
-52,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -696,00 134,00
---
15,00
-88,8%
-330,00
---
Zysk (strata) brutto -1 093,00 181,00
---
-192,00
---
-484,00
---
Zysk (strata) netto -975,00 123,00
---
-522,00
---
-444,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
1 603,00
---
366,00
-77,2%
Aktywa 53 573,00 39 913,00
-25,5%
59 816,00
49,9%
38 873,00
-35,0%
Kapitał własny 5 131,00 5 254,00
2,4%
4 731,00
-10,0%
4 288,00
-9,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,95 3,02
2,4%
2,72
-10,0%
2,47
-9,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,56 0,07
---
-0,30
---
-0,26
---