info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.27, godz. 17:25
kontakt
S4E
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 28 683,00 68 452,00
138,7%
31 847,00
-53,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 197,00 1 259,00
539,1%
-306,00
---
Zysk (strata) brutto 248,00 1 027,00
314,1%
-132,00
---
Zysk (strata) netto 208,00 665,00
219,7%
-103,00
---
Amortyzacja 355,00 342,00
-3,7%
284,00
-17,0%
Aktywa 42 256,00 84 580,00
100,2%
50 773,00
-40,0%
Kapitał własny 4 520,00 5 184,00
14,7%
5 082,00
-2,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,60 2,98
14,7%
2,92
-2,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,12 0,38
219,2%
-0,06
---