info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.13, godz. 18:37
kontakt
VISION
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2,00 -8,00
---
-2,00
---
Zysk (strata) brutto -2,00 -8,00
---
-2,00
---
Zysk (strata) netto -2,00 -8,00
---
-2,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 50,00 35,00
-30,0%
50,00
42,9%
Kapitał własny -3 895,00 -3 363,00
---
-3 913,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,02 -0,01
---
-0,02
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,00 0,00
---
0,00
---