info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.31, godz. 19:02
kontakt
ABMSOLID
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 6 886,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -388,00
Zysk (strata) brutto -408,00
Zysk (strata) netto -404,00
Amortyzacja 442,00
Aktywa 57 199,00
Kapitał własny -171 537,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -216,19
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,51