info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.30, godz. 09:17
kontakt
PANOVA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 37 039,00 45 563,00
23,0%
46 716,00
2,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 584,00 68,00
-88,4%
249,00
266,2%
Zysk (strata) brutto 6 876,00 2 112,00
-69,3%
5 862,00
177,6%
Zysk (strata) netto 6 192,00 1 819,00
-70,6%
4 881,00
168,3%
Amortyzacja 610,00 560,00
-8,2%
552,00
-1,4%
Aktywa 465 125,00 442 404,00
-4,9%
458 030,00
3,5%
Kapitał własny 287 782,00 289 601,00
0,6%
294 481,00
1,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 28,78 28,96
0,6%
29,45
1,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,62 0,18
-70,6%
0,49
168,1%