info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.26, godz. 03:51
kontakt
KOMPUTRON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 394 697,00 454 808,00
15,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 108,00 1 790,00
1 557,4%
Zysk (strata) brutto -2 126,00 836,00
---
Zysk (strata) netto -1 278,00 -409,00
---
Amortyzacja 2 588,00 2 447,00
-5,4%
Aktywa 544 445,00 514 434,00
-5,5%
Kapitał własny 184 898,00 184 532,00
-0,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 18,88 18,84
-0,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,13 -0,04
---