info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.06, godz. 21:38
kontakt
MOJ
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 11 863,00 11 736,00
-1,1%
9 525,00
-18,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 174,00 908,00
-22,7%
3 864,00
325,6%
Zysk (strata) brutto 933,00 318,00
-65,9%
3 677,00
1 056,3%
Zysk (strata) netto 565,00 166,00
-70,6%
3 008,00
1 712,0%
Amortyzacja 508,00 508,00
0,0%
513,00
1,0%
Aktywa 67 069,00 68 520,00
2,2%
70 492,00
2,9%
Kapitał własny 41 693,00 41 860,00
0,4%
44 867,00
7,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,24 4,26
0,4%
4,57
7,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,02
-70,2%
0,31
1 700,0%