info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.29, godz. 17:52
kontakt
MERCOR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 53 951,00 60 217,00
11,6%
62 405,00
3,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 014,00 3 671,00
21,8%
6 434,00
75,3%
Zysk (strata) brutto 2 204,00 5 160,00
134,1%
6 639,00
28,7%
Zysk (strata) netto 1 647,00 4 464,00
171,0%
5 621,00
25,9%
Amortyzacja 2 378,00 3 037,00
27,7%
1 726,00
-43,2%
Aktywa 299 067,00 295 472,00
-1,2%
298 588,00
1,1%
Kapitał własny 136 561,00 140 791,00
3,1%
146 412,00
4,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,72 8,99
3,1%
9,35
4,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,10 0,28
171,4%
0,36
26,0%