info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.20, godz. 14:41
kontakt
NTTSYSTEM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 105 699,00 138 928,00
31,4%
97 149,00
-30,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 144,00 533,00
-53,4%
1 379,00
158,7%
Zysk (strata) brutto 455,00 907,00
99,3%
1 070,00
18,0%
Zysk (strata) netto 240,00 790,00
229,2%
937,00
18,6%
Amortyzacja 142,00 145,00
2,1%
121,00
-16,6%
Aktywa 191 716,00 178 861,00
-6,7%
175 797,00
-1,7%
Kapitał własny 131 310,00 132 188,00
0,7%
133 125,00
0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,48 9,54
0,7%
9,61
0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 0,06
235,3%
0,07
19,3%