info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.10, godz. 10:57
kontakt
NTTSYSTEM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 167 388,00 211 671,00
26,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 379,00 3 806,00
12,6%
Zysk (strata) brutto 3 028,00 3 350,00
10,6%
Zysk (strata) netto 2 407,00 2 690,00
11,8%
Amortyzacja 122,00 136,00
11,5%
Aktywa 204 570,00 246 489,00
20,5%
Kapitał własny 140 184,00 141 926,00
1,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,12 10,25
1,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,17 0,19
11,5%