info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.10, godz. 10:49
kontakt
KREDYTIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 7 557,00 10 019,00
32,6%
11 867,00
18,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -5 422,00 -3 766,00
---
-4 796,00
---
Zysk (strata) brutto -8 232,00 -7 758,00
---
-6 868,00
---
Zysk (strata) netto -6 311,00 -7 236,00
---
-1 828,00
---
Amortyzacja 673,00 720,00
7,0%
697,00
-3,2%
Aktywa 577 566,00 568 245,00
-1,6%
544 753,00
-4,1%
Kapitał własny 84 986,00 79 277,00
-6,7%
78 917,00
-0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,59 6,15
-6,7%
6,12
-0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,49 -0,56
---
-0,14
---