info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.29, godz. 05:26
kontakt
KREDYTIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 10 019,00 11 867,00
18,4%
28 011,00
136,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 766,00 -4 796,00
---
6 723,00
---
Zysk (strata) brutto -7 758,00 -6 868,00
---
6 843,00
---
Zysk (strata) netto -7 236,00 -1 828,00
---
118,00
---
Amortyzacja 720,00 697,00
-3,2%
628,00
-9,9%
Aktywa 568 245,00 544 753,00
-4,1%
518 832,00
-4,8%
Kapitał własny 79 277,00 78 917,00
-0,5%
80 628,00
2,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 6,15 6,12
-0,5%
6,25
2,2%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,56 -0,14
---
0,01
---