info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.02.26, godz. 17:49
kontakt
KREDYTIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 14 054,00 9 928,00
-29,4%
2 835,00
-71,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -17 242,00 -3 220,00
---
-10 441,00
---
Zysk (strata) brutto 27 319,00 -6 106,00
---
-12 079,00
---
Zysk (strata) netto 20 311,00 -4 692,00
---
-13 766,00
---
Amortyzacja 136,00 593,00
336,0%
-301,00
---
Aktywa 673 906,00 615 523,00
-8,7%
611 635,00
-0,6%
Kapitał własny 142 219,00 136 099,00
-4,3%
124 175,00
-8,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,03 10,55
-4,3%
9,63
-8,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 1,58 -0,36
---
-1,07
---