info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.22, godz. 20:05
kontakt
KREDYTIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 2 835,00 4 714,00
66,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -10 441,00 -8 488,00
---
Zysk (strata) brutto -12 079,00 -9 022,00
---
Zysk (strata) netto -13 766,00 -9 583,00
---
Amortyzacja -301,00 1 274,00
---
Aktywa 611 635,00 573 130,00
-6,3%
Kapitał własny 124 175,00 115 602,00
-6,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,63 8,96
-6,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,07 -0,74
---