info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.18, godz. 21:52
kontakt
KREDYTIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 6 654,00 9 773,00
46,9%
14 054,00
43,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -2 561,00 -2 756,00
---
-17 242,00
---
Zysk (strata) brutto -5 344,00 -350,00
---
27 319,00
---
Zysk (strata) netto -5 344,00 758,00
---
20 311,00
2 579,6%
Amortyzacja 102,00 88,00
-13,7%
136,00
54,5%
Aktywa 654 510,00 622 878,00
-4,8%
673 906,00
8,2%
Kapitał własny 126 119,00 121 965,00
-3,3%
142 219,00
16,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 9,78 9,46
-3,3%
11,03
16,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,41 0,06
---
1,58
2 569,5%