info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.05.27, godz. 12:16
kontakt
KREDYTIN
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 9 928,00 2 835,00
-71,4%
4 714,00
66,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 220,00 -10 441,00
---
-8 488,00
---
Zysk (strata) brutto -6 106,00 -12 079,00
---
-9 022,00
---
Zysk (strata) netto -4 692,00 -13 766,00
---
-9 583,00
---
Amortyzacja 593,00 -301,00
---
1 274,00
---
Aktywa 615 523,00 611 635,00
-0,6%
573 130,00
-6,3%
Kapitał własny 136 099,00 124 175,00
-8,8%
115 602,00
-6,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 10,55 9,63
-8,8%
8,96
-6,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,36 -1,07
---
-0,74
---