info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.12.01, godz. 09:50
kontakt
DEVELIA
Roczne skonsolidowane
 2016-12-312017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 547 036,00 706 187,00
29,1%
796 734,00
12,8%
819 264,00
2,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 203 764,00 89 268,00
-56,2%
254 347,00
184,9%
172 682,00
-32,1%
Zysk (strata) brutto 152 009,00 101 817,00
-33,0%
201 733,00
98,1%
151 046,00
-25,1%
Zysk (strata) netto 113 124,00 80 240,00
-29,1%
160 380,00
99,9%
117 382,00
-26,8%
Amortyzacja 915,00 1 034,00
13,0%
1 157,00
11,9%
1 434,00
23,9%
Aktywa 3 197 105,00 3 299 649,00
3,2%
3 574 668,00
8,3%
3 243 925,00
-9,3%
Kapitał własny 1 396 152,00 1 448 376,00
3,7%
1 497 799,00
3,4%
1 492 111,00
-0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,12 3,24
3,8%
3,35
3,4%
3,33
-0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,25 0,18
-29,2%
0,36
100,0%
0,26
-26,8%