info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.01.28, godz. 16:55
kontakt
RAFAMET
Roczne nieskonsolidowane
 2017-12-312018-12-312019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 81 411,00 82 339,00
1,1%
83 729,00
1,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 663,00 1 594,00
-40,1%
2 244,00
40,8%
Zysk (strata) brutto 1 393,00 343,00
-75,4%
1 039,00
202,9%
Zysk (strata) netto 1 080,00 69,00
-93,6%
771,00
1 017,4%
Amortyzacja 5 834,00 6 171,00
5,8%
6 048,00
-2,0%
Aktywa 168 251,00 171 646,00
2,0%
179 420,00
4,5%
Kapitał własny 92 010,00 90 969,00
-1,1%
91 617,00
0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 21,30 21,06
-1,1%
21,21
0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,25 0,02
-93,6%
0,18
1 018,7%