info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.10.31, godz. 15:13
kontakt
ERBUD
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-12-312020-03-312020-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 276 058,00 284 909,00
3,2%
307 279,00
7,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 404,00 1 211,00
-49,6%
2 898,00
139,3%
Zysk (strata) brutto 1 745,00 -1 950,00
---
21 411,00
---
Zysk (strata) netto 706,00 -2 202,00
---
20 864,00
---
Amortyzacja 2 822,00 1 626,00
-42,4%
1 590,00
-2,2%
Aktywa 712 507,00 738 930,00
3,7%
691 888,00
-6,4%
Kapitał własny 211 054,00 208 854,00
-1,0%
229 717,00
10,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 16,47 16,30
-1,0%
17,93
10,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 -0,17
---
1,63
---