info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.11.27, godz. 10:38
kontakt
CAPTORTX
Półroczne nieskonsolidowane
 2020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 1 454,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 166,00 -12 118,00
---
Zysk (strata) brutto -4 469,00 -12 788,00
---
Zysk (strata) netto -4 469,00 -12 788,00
---
Amortyzacja 2 917,00 3 682,00
26,2%
Aktywa 0,00 157 142,00
---
Kapitał własny 0,00 139 258,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,00 33,74
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -1,37 -3,10
---