info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.20, godz. 13:38
kontakt
JWCONSTR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 231 497,00 72 444,00
-68,7%
95 552,00
31,9%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 41 782,00 3 694,00
-91,2%
12 590,00
240,8%
Zysk (strata) brutto 36 724,00 3 500,00
-90,5%
11 448,00
227,1%
Zysk (strata) netto 39 522,00 1 687,00
-95,7%
9 510,00
463,7%
Amortyzacja 2 465,00 2 389,00
-3,1%
2 421,00
1,3%
Aktywa 1 686 843,00 1 668 191,00
-1,1%
1 686 887,00
1,1%
Kapitał własny 751 651,00 753 958,00
0,3%
747 203,00
-0,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,46 8,48
0,3%
8,41
-0,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,44 0,02
-95,7%
0,11
463,2%