info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.07, godz. 08:19
kontakt
JWCONSTR
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 63 073,00 223 576,00
254,5%
194 115,00
-13,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4 122,00 44 423,00
---
33 577,00
-24,4%
Zysk (strata) brutto -6 988,00 45 726,00
---
14 122,00
-69,1%
Zysk (strata) netto -5 703,00 37 767,00
---
9 714,00
-74,3%
Amortyzacja 2 350,00 2 200,00
-6,4%
2 454,00
11,5%
Aktywa 1 667 292,00 1 616 153,00
-3,1%
1 448 473,00
-10,4%
Kapitał własny 737 432,00 775 198,00
5,1%
771 571,00
-0,5%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 8,30 8,72
5,1%
8,68
-0,5%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,06 0,42
---
0,11
-74,4%