info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.05.14, godz. 22:34
kontakt
ELEKTROTI
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 34 441,00 51 601,00
49,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 262,00 1 508,00
-53,8%
Zysk (strata) brutto 3 134,00 1 244,00
-60,3%
Zysk (strata) netto 2 476,00 580,00
-76,6%
Amortyzacja 963,00 921,00
-4,4%
Aktywa 104 510,00 105 240,00
0,7%
Kapitał własny 52 133,00 52 713,00
1,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 5,22 5,28
1,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,25 0,06
-76,6%