info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.07.27, godz. 16:40
kontakt
SEKO
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-09-302020-12-312021-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 41 722,00 60 948,00
46,1%
49 996,00
-18,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 017,00 2 680,00
32,9%
1 508,00
-43,7%
Zysk (strata) brutto 1 968,00 2 213,00
12,4%
1 321,00
-40,3%
Zysk (strata) netto 1 616,00 1 777,00
10,0%
1 072,00
-39,7%
Amortyzacja 1 661,00 1 692,00
1,9%
1 684,00
-0,5%
Aktywa 124 863,00 138 306,00
10,8%
145 537,00
5,2%
Kapitał własny 74 776,00 76 553,00
2,4%
77 625,00
1,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,24 11,51
2,4%
11,67
1,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,24 0,27
9,9%
0,16
-39,7%