info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.03.02, godz. 21:17
kontakt
SYGNITY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-03-312020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 52 091,00 48 731,00
-6,5%
44 766,00
-8,1%
45 340,00
1,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 574,00 9 615,00
26,9%
5 593,00
-41,8%
22 320,00
299,1%
Zysk (strata) brutto 2 805,00 8 853,00
215,6%
4 499,00
-49,2%
28 676,00
537,4%
Zysk (strata) netto 2 918,00 7 759,00
165,9%
6 736,00
-13,2%
25 157,00
273,5%
Amortyzacja 3 810,00 3 822,00
0,3%
3 617,00
-5,4%
3 182,00
-12,0%
Aktywa 311 389,00 310 359,00
-0,3%
306 790,00
-1,1%
305 652,00
-0,4%
Kapitał własny 95 993,00 103 752,00
8,1%
110 326,00
6,3%
135 698,00
23,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 4,22 4,56
8,1%
4,85
6,3%
5,96
23,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,13 0,34
166,4%
0,30
-13,2%
1,10
273,3%