info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.12.16, godz. 11:10
kontakt
SYGNITY
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-12-312019-03-312019-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 57 667,00 51 739,00
-10,3%
49 517,00
-4,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9 095,00 8 578,00
-5,7%
5 873,00
-31,5%
Zysk (strata) brutto 11 165,00 5 704,00
-48,9%
5 176,00
-9,3%
Zysk (strata) netto 10 713,00 4 483,00
-58,2%
4 018,00
-10,4%
Amortyzacja 1 815,00 1 831,00
0,9%
1 871,00
2,2%
Aktywa 343 619,00 331 919,00
-3,4%
319 819,00
-3,6%
Kapitał własny 83 187,00 87 670,00
5,4%
91 688,00
4,6%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 3,60 3,80
5,4%
3,97
4,6%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,46 0,19
-58,2%
0,17
-10,3%