info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.04.17, godz. 11:57
kontakt
TRITON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-302020-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 136,00 2 489,00
1 730,1%
2 000,00
-19,6%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -718,00 -562,00
---
-557,00
---
Zysk (strata) brutto -719,00 -563,00
---
-1 148,00
---
Zysk (strata) netto -711,00 -569,00
---
-1 126,00
---
Amortyzacja 33,00 33,00
0,0%
33,00
0,0%
Aktywa 85 378,00 86 150,00
0,9%
83 178,00
-3,4%
Kapitał własny 83 362,00 82 793,00
-0,7%
81 667,00
-1,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,10 13,01
-0,7%
12,83
-1,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,11 -0,09
---
-0,18
---