info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.20, godz. 14:56
kontakt
TRITON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 347,00 1 951,00
462,2%
1 057,00
-45,8%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -262,00 -532,00
---
-765,00
---
Zysk (strata) brutto -313,00 -631,00
---
299,00
---
Zysk (strata) netto -315,00 -584,00
---
308,00
---
Amortyzacja 30,00 29,00
-3,3%
30,00
3,4%
Aktywa 92 362,00 92 158,00
-0,2%
91 501,00
-0,7%
Kapitał własny 86 484,00 85 899,00
-0,7%
86 207,00
0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,59 13,50
-0,7%
13,54
0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,05 -0,09
---
0,05
---