info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.04.04, godz. 08:46
kontakt
TRITON
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-302019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 057,00 3 335,00
215,5%
130,00
-96,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -765,00 129,00
---
-626,00
---
Zysk (strata) brutto 299,00 110,00
-63,2%
-602,00
---
Zysk (strata) netto 308,00 25,00
-91,9%
-617,00
---
Amortyzacja 30,00 35,00
16,7%
36,00
2,9%
Aktywa 91 501,00 87 214,00
-4,7%
86 640,00
-0,7%
Kapitał własny 86 207,00 86 231,00
0,0%
85 614,00
-0,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 13,54 13,55
0,0%
13,45
-0,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,05 0,00
-91,7%
-0,10
---