info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.08.06, godz. 15:27
kontakt
08OCTAVA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-302019-12-312020-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów -3 695,00 4 672,00
---
2 048,00
-56,2%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -3 902,00 4 408,00
---
1 857,00
-57,9%
Zysk (strata) brutto -3 674,00 4 255,00
---
2 313,00
-45,6%
Zysk (strata) netto -3 679,00 4 349,00
---
1 871,00
-57,0%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
Aktywa 60 216,00 60 991,00
1,3%
63 253,00
3,7%
Kapitał własny 55 901,00 60 250,00
7,8%
62 121,00
3,1%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,31 1,41
7,8%
1,45
3,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,09 0,10
---
0,04
-56,9%