info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.03.04, godz. 10:46
kontakt
SPACEFOX
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 74,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -73,00
Zysk (strata) brutto -73,00
Zysk (strata) netto -73,00
Amortyzacja 14,00
Aktywa 2 636,00
Kapitał własny 2 132,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,13
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,07