info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.03.04, godz. 09:41
kontakt
CAPITEA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 29 012,00 19 525,00
-32,7%
31 109,00
59,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 23 796,00 13 305,00
-44,1%
26 539,00
99,5%
Zysk (strata) brutto 5 543,00 5 135,00
-7,4%
15 996,00
211,5%
Zysk (strata) netto 5 543,00 5 135,00
-7,4%
15 996,00
211,5%
Amortyzacja 480,00 478,00
-0,4%
529,00
10,7%
Aktywa 516 921,00 665 894,00
28,8%
518 853,00
-22,1%
Kapitał własny 46 950,00 52 085,00
10,9%
68 081,00
30,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,47 0,52
10,9%
0,68
30,7%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,06 0,05
-7,3%
0,16
213,7%