info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.05.18, godz. 05:45
kontakt
SWMANSION
Roczne nieskonsolidowane
 2021-12-312021-12-312022-12-312023-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 27 509,00 27 509,00
0,0%
62 801,00
128,3%
73 911,00
17,7%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 9 741,00 9 741,00
0,0%
17 181,00
76,4%
11 955,00
-30,4%
Zysk (strata) brutto 9 941,00 9 941,00
0,0%
17 755,00
78,6%
11 495,00
-35,3%
Zysk (strata) netto 9 614,00 9 614,00
0,0%
17 147,00
78,4%
11 062,00
-35,5%
Amortyzacja 607,00 607,00
0,0%
994,00
63,8%
470,00
-52,7%
Aktywa 13 265,00 13 265,00
0,0%
24 994,00
88,4%
34 435,00
37,8%
Kapitał własny 10 614,00 10 614,00
0,0%
17 021,00
60,4%
25 391,00
49,2%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,06 1,06
0,0%
1,67
57,6%
2,45
46,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,96 0,96
0,0%
1,68
75,3%
1,07
-36,7%