info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.03.04, godz. 10:19
kontakt
IBCPOLSKA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 657,00 2 186,00
31,9%
2 189,00
0,1%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 31,00 139,00
348,4%
23,00
-83,5%
Zysk (strata) brutto 29,00 217,00
648,3%
21,00
-90,3%
Zysk (strata) netto 24,00 206,00
758,3%
18,00
-91,3%
Amortyzacja 20,00 29,00
45,0%
33,00
13,8%
Aktywa 6 243,00 6 026,00
-3,5%
6 374,00
5,8%
Kapitał własny 4 784,00 4 785,00
0,0%
4 803,00
0,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 1,59 1,59
0,0%
1,59
0,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,01 0,07
750,0%
0,01
-91,2%