info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.05.18, godz. 14:41
kontakt
HEMP
Półroczne skonsolidowane
 2020-06-302021-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 1 362,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -329,00 127,00
---
Zysk (strata) brutto 798,00 2 263,00
183,6%
Zysk (strata) netto 798,00 2 263,00
183,6%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 4 008,00 6 900,00
72,2%
Kapitał własny 3 841,00 6 481,00
68,7%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,15 0,22
52,1%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,03 0,08
156,7%