info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.03.04, godz. 10:16
kontakt
NOVINA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 1 053,00 2 013,00
91,2%
2 013,00
0,0%
1 409,00
-30,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 782,00 1 692,00
116,4%
1 692,00
0,0%
950,00
-43,9%
Zysk (strata) brutto 859,00 2 029,00
136,2%
2 029,00
0,0%
363,00
-82,1%
Zysk (strata) netto 779,00 1 820,00
133,6%
1 820,00
0,0%
272,00
-85,1%
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 13 899,00 15 396,00
10,8%
15 396,00
0,0%
16 407,00
6,6%
Kapitał własny 13 312,00 14 861,00
11,6%
14 861,00
0,0%
15 133,00
1,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,61 0,68
11,6%
0,68
0,0%
0,69
1,8%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,08
133,3%
0,08
0,0%
0,01
-85,7%