info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.03.04, godz. 08:29
kontakt
VARSAV
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 753,00 877,00
16,5%
877,00
0,0%
1 029,00
17,3%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -4,00 192,00
---
192,00
0,0%
190,00
-1,0%
Zysk (strata) brutto -270,00 499,00
---
499,00
0,0%
-144,00
---
Zysk (strata) netto -270,00 471,00
---
471,00
0,0%
-145,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
0,00
---
0,00
---
Aktywa 11 746,00 18 118,00
54,2%
18 118,00
0,0%
18 811,00
3,8%
Kapitał własny 6 706,00 13 723,00
104,6%
13 723,00
0,0%
15 083,00
9,9%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,33 0,68
104,8%
0,68
0,0%
0,75
9,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01 0,02
---
0,02
0,0%
-0,01
---