info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.06.14, godz. 23:53
kontakt
FORPOSTA
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-06-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 0,00 0,00
---
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 144,00 -19,00
---
Zysk (strata) brutto 142,00 -19,00
---
Zysk (strata) netto 142,00 -19,00
---
Amortyzacja 0,00 0,00
---
Aktywa 109,00 321,00
194,5%
Kapitał własny -199,00 -108,00
---
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) -0,14 -0,07
---
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,10 -0,01
---