info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.04.17, godz. 05:08
kontakt
FABRITY
Półroczne skonsolidowane
 2021-06-302022-06-302023-06-302023-06-30
Przychody ze sprzedaży produktów 52 917,00 24 984,00
-52,8%
31 520,00
26,2%
31 520,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 895,00 2 900,00
-25,5%
2 517,00
-13,2%
2 517,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 3 633,00 24 467,00
573,5%
2 145,00
-91,2%
2 145,00
0,0%
Zysk (strata) netto 1 631,00 21 683,00
1 229,4%
2 284,00
-89,5%
2 284,00
0,0%
Amortyzacja 3 412,00 3 262,00
-4,4%
1 244,00
-61,9%
1 244,00
0,0%
Aktywa 60 676,00 76 104,00
25,4%
58 135,00
-23,6%
58 135,00
0,0%
Kapitał własny 25 904,00 50 380,00
94,5%
26 263,00
-47,9%
26 263,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 11,17 21,74
94,6%
10,64
-51,0%
10,64
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,70 9,36
1 230,9%
0,93
-90,1%
0,93
0,0%