info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.09.18, godz. 16:16
kontakt
ESSYSTEM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 53 496,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -798,00
Zysk (strata) brutto -706,00
Zysk (strata) netto -603,00
Amortyzacja 1 459,00
Aktywa 195 820,00
Kapitał własny 127 307,00
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,97
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) -0,01