info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2019.08.20, godz. 01:12
kontakt
ESSYSTEM
Kwartalne nieskonsolidowane
 2018-09-302018-12-312019-03-31
Przychody ze sprzedaży produktów 50 911,00 48 623,00
-4,5%
50 343,00
3,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 162,00 -2 145,00
---
1 573,00
---
Zysk (strata) brutto 1 185,00 -2 659,00
---
4 065,00
---
Zysk (strata) netto 863,00 -2 035,00
---
3 996,00
---
Amortyzacja 644,00 656,00
1,9%
1 096,00
67,1%
Aktywa 163 245,00 164 291,00
0,6%
185 831,00
13,1%
Kapitał własny 120 016,00 117 954,00
-1,7%
121 950,00
3,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 2,80 2,75
-1,7%
2,84
3,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,02 -0,05
---
0,09
---