info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2024.03.04, godz. 09:34
kontakt
ROBSGROUP
Kwartalne nieskonsolidowane
 2023-03-312023-06-302023-09-302023-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 5 850,00 6 546,00
11,9%
6 616,00
1,1%
6 616,00
0,0%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 1 115,00 1 116,00
0,1%
578,00
-48,2%
578,00
0,0%
Zysk (strata) brutto 1 060,00 460,00
-56,6%
115,00
-75,0%
115,00
0,0%
Zysk (strata) netto 822,00 386,00
-53,0%
105,00
-72,8%
105,00
0,0%
Amortyzacja 52,00 862,00
1 557,7%
725,00
-15,9%
725,00
0,0%
Aktywa 23 241,00 30 631,00
31,8%
34 068,00
11,2%
34 068,00
0,0%
Kapitał własny 7 897,00 8 749,00
10,8%
8 854,00
1,2%
8 854,00
0,0%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 0,38 0,42
10,8%
0,43
1,2%
0,43
0,0%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,04 0,02
-52,5%
0,00
-73,7%
0,00
0,0%