info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2020.03.29, godz. 17:40
kontakt
CEZ
Kwartalne nieskonsolidowane
 2019-03-312019-06-302019-09-302019-12-31
Przychody ze sprzedaży produktów 24 644 000,00 18 669 000,00
-24,2%
19 189 000,00
2,8%
24 443 000,00
27,4%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 4 544 000,00 93 000,00
-98,0%
-791 000,00
---
2 181 000,00
---
Zysk (strata) brutto 3 170 000,00 11 467 000,00
261,7%
-2 716 000,00
---
3 126 000,00
---
Zysk (strata) netto 2 550 000,00 11 760 000,00
361,2%
-2 217 000,00
---
3 073 000,00
---
Amortyzacja 4 622 000,00 4 657 000,00
0,8%
4 553 000,00
-2,2%
4 762 000,00
4,6%
Aktywa 589 931 000,00 601 709 000,00
2,0%
579 591 000,00
-3,7%
622 086 000,00
7,3%
Kapitał własny 194 843 000,00 195 334 000,00
0,3%
193 029 000,00
-1,2%
203 479 000,00
5,4%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 362,17 363,08
0,3%
358,80
-1,2%
378,22
5,4%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 4,74 21,86
361,2%
-4,12
---
5,71
---