info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska info.bossa.pl - Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska
2021.06.19, godz. 01:21
kontakt
LSISOFT
Kwartalne nieskonsolidowane
 2020-06-302020-09-30
Przychody ze sprzedaży produktów 8 899,00 10 190,00
14,5%
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 2 430,00 1 233,00
-49,3%
Zysk (strata) brutto 2 278,00 2 309,00
1,4%
Zysk (strata) netto 2 388,00 2 309,00
-3,3%
Amortyzacja 1 197,00 976,00
-18,5%
Aktywa 55 758,00 55 176,00
-1,0%
Kapitał własny 39 473,00 41 782,00
5,8%
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN) 12,10 12,81
5,9%
Zysk netto na jedną akcję (w PLN) 0,73 0,71
-3,3%